Bergabunglah di Grup WhatsApp PTS, ikuti Program Tadarus setiap periode 15 hari DISINI
{{ date }}
{{ time }}
Sudah SHOLAT kah Anda?

Nasab Nabi Muhammad Lengkap Kehidupan sejak Lahir dan Riwayat Keluarga

Nasab Nabi Muhammad, Kehidupan sejak Lahir, dan Keluarga
Nasab Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS
Nasab Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS

Setiap memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu Robiul Awal. Salah satu manfaat peringatan Maulid Nabi yaitu memperkenalkan dan mengingatkan generasi muda tentang Nabi Muhammad SAW. Ini karena tidak sedikit umat Islam yang belum mengenal lebih dekat dengan Rosulullah SAW.

Kata pepatah, "Tak kenal maka tak sayang." Kita tahu anak muda sekarang lebih kenal dan memuja artis dalam negeri dan luar negeri. Namun, mereka tidak paham tentang kehidupan Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Karenanya, jika kita mencintai Rasulullah dan ingin dicintai beliau, banyaklah mempelajari kehidupan mulianya.


Nasab Nabi Muhammad

Silsilah 25 Nabi dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW
Silsilah 25 Nabi dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW
Nasab Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrohim AS
Nasab Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrohim AS

Nasab Nabi Muhammad SAW ialah :

 1. Nabi Muhammad SAW
 2. bin Abdullah
 3. bin Abdul Muttalib (nama asli Abdul Muttalib ialah Syaibah)
 4. bin Hasyim (nama asli Hasyim ialah Umar)
 5. bin Abdu Manaf (nama asli Abdu Manaf ialah Mughirah)
 6. bin Qusayy
 7. bin Kilab
 8. bin Murrah
 9. bin Ka'b
 10. bin Lu'ayy
 11. bin Ghalib
 12. bin Fihr
 13. bin Malik
 14. bin al-Nadlr
 15. bin Kinanah
 16. bin Khuzaimah
 17. bin Mudrikah (nama asli Mudrikah ialah 'Amr)
 18. bin Ilyas
 19. bin Mudhar
 20. bin Nizar
 21. bin Ma'add
 22. bin 'Adnan
 23. bin Udda (dilafalkan juga Udada)
 24. bin Muqawwim
 25. bin Nahur
 26. bin Tayrah
 27. bin Ya'ruba
 28. bin Yasyjuba
 29. bin Nabat
 30. bin Nabi Ismail
 31. bin Nabi Ibrahim (Khalil Al-rahman)
 32. bin Tarih (ialah Azar)
 33. bin Nahur
 34. bin Sarug
 35. bin Ra'u
 36. bin Falikh
 37. bin Aybar
 38. bin Syalikh
 39. bin Arfakhsyadz
 40. bin Sam
 41. bin Nabi Nuh
 42. bin Lamak
 43. bin Mattu Syalakh
 44. bin Akhnunkh (ialah Nabi Idris yang pertama dianugerahi kenabian dan baca tulis)
 45. bin Yard
 46. bin Malayil
 47. bin Qainan
 48. bin Yanisy
 49. bin Nabi Syits
 50. bin Nabi Adam.

Baca juga: Sekilas Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad SAW

Beliau lahir pada Senin subuh 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masehi. Ini dikenali sebagai Tahun Gajah karena peristiwa tentara bergajah Abrahah yang menyerang kota Kakbah.

Tempat lahir beliau di rumah Abu Thalib, Mekah Al-Mukarramah. Sang ayah ialah Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim. Sang ibu ialah Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf.

Baca juga: Panjang Rambut Rasulullah serta Jenis dan Sisirannya

Pengasuh pertamanya ialah Barakah Al-Habsyiyyah digelari Ummu Aiman sebagai hamba perempuan bapak Rasulullah SAW. Ibu susu pertama ialah Thuwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua ialah Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diah atau lebih dikenali Halimah As-Sa'diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah.


Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad

Pada usia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bagian syaitan yang wujud di dalam hatinya.

Pada usia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa. Ini kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Nabi dipelihara oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muththalib.

Pada usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muththalib meninggal dunia. Nabi dipelihara saudara bapaknya, Abu Thalib.

Baca juga: Siapakah Pencetus Peringatan Maulid Nabi Muhammad?

Di usia 9 tahun atau riwayat lain mengatakan 12 tahun, Nabi bersama pamannya Abu Thalib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

Pada usia 20 tahun, Nabi terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab Sirah jilid 1 halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperan mengumpulkan anak-anak panah saja.

Nabi turut menyaksikan perjanjian Al-Fudhul. Ini merupakan perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah.

Di usia 25 tahun, Nabi bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barang Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Khadijah.

Beliau bersama Abu Thalib dan beberapa paman yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad, saudara bapak Khadijah. Tujuannya, Nabi meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Nabi kepada Khadijah sebanyak 500 dirham.

Saat Nabi berusia 35 tahun, banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Kakbah. Renovasi Kakbah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. Rasulullah diberi kemuliaan untuk meletakkan hajarul swad ke tempat asal sekaligus meredakan pertengkaran terkait peletakan batu tersebut.

Di usia 40 tahun, Nabi menerima wahyu di gua Hira sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Sepuluh tahun kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Sebulan setelahnya, menyusul Khadijah berpulang ke rahmatullah.

Pada usia 53 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayidina Abu Bakar Sidiq. Nabi hijrah karena tekanan kaum musyrik Mekah terhadap dirinya dan umat Islam semakin besar setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiulawal atau 24 September 622 M.

Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di Madinah Al-Munawwarah pada Senin 12 Rabiulawal tahun 11 Hijrah atau 8 Juni 632 Masehi.


Istri Rasulullah

Nabi Muhammad SAW hanya monogami sejak menikah hingga Khadijah wafat. Beliau mempraktikkan poligami setelah berusia lebiih dari 50 tahun dengan beragam tujuan dakwah Islam. Berikut istri-istri beliau.

 1. Khadijah Binti Khuwailid.
 2. Saudah Binti Zam'ah.
 3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Sayyidina Abu Bakar).
 4. Hafsah binti 'Umar (anak Sayyidina 'Umar bin Al-Khattab).
 5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.
 6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).
 7. Zainab Binti Jahsy.
 8. Maimunah Binti Harith.
 9. Safiyah Binti Huyai bin Akhtab.
 10. Zainab Binti Khuzaimah (digelar Ummu Al-Masakin atau ibu orang miskin).

Anak Rasulullah

 1. Qasim.
 2. Abdullah.
 3. Ibrahim.
 4. Zainab.
 5. Ruqaiyah.
 6. Ummi Kalthum.
 7. Fatimah Al-Zahra'.

Rasulullah juga punya anak tiri yaitu Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah at-Tamimi. Ini anak Khadijah bersama suami sebelumnya, Hind bin Habbasy.


Paman dan bibi Rasulullah

Ini merupakan anak-anak Abdul Muthalib di luar ayah Nabi yaitu Abdullah.

 1. Al-Harith.
 2. Muqawwam.
 3. Zubair.
 4. Hamzah.
 5. Al-Abbas.
 6. Abu Talib.
 7. Abu Lahab (nama asalnya Abdul Uzza).
 8. Abdul Ka'bah.
 9. Hijl.
 10. Dhirar.
 11. Umaimah.
 12. Al-Bidha (Ummu Hakim).
 13. Atiqah.
 14. Arwa.
 15. Umaimah.
 16. Barrah.
 17. Safiyah (ibu kepada Zubair Al-Awwam)

Itulah sekilas tentang Nabi Muhammad SAW dan nasab serta perjalanan kehidupannya yang mulia bersama keluarga. Semoga kita semakin mencintai Rasulullah SAW.

Terima kasih telah membaca artikel kami yang berjudul: Nasab Nabi Muhammad Lengkap Kehidupan sejak Lahir dan Riwayat Keluarga, jangan lupa ikuti website kami dan silahkan bagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat.

Pengalaman Adalah Guru Terbaik. Maka, Kita Pasti Bisa Kalau Kita Terbiasa. Bukan Karena Kita Luar Biasa. Setinggi Apa Belajar Kita, Tidahlah Menjadi Jaminan Kepuasan Jiwa, Akan Tetapi Yang Paling Utama Adalah Seberapa Besar Kita Bermanfaat Untuk Sesama.