Bergabunglah di Grup WhatsApp PTS, ikuti Program Tadarus setiap periode 15 hari DISINI
{{ date }}
{{ time }}
Sudah SHOLAT kah Anda?

Identitas Manusia - Kenalilah Dirimu dan Pastikan Tujuan Hidupmu

Identitas Manusia - Kenalilah Dirimu dan Pastikan Tujuan Hidupmu
Identitas Manusia - Kenalilah Dirimu dan Pastikan Tujuan Hidupmu

BIOGRAFI :
NAMA : Manusia, Putra Adam alaihissalam.
Kebangsaan : Dari tanah aku datang, dan kepadanya aku akan pergi
Alamat : Planet Bumi

KETERANGAN PERJALANAN :
Terminal Keberangkatan : Kehidupan Dunia
Tempat Tujuan Akhir : Negri Akhirat
Jam Keberangkatan :
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan Pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati (Al Quran surat Lukman ayat 34)
Check In:
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu slalu lari daripadanya. (QS. Qaaf:19)
Barang Bawaan yang diijinkan :
1. Dua meter kain
2. Amal Shalih
3. Ilmu yang bermanfaat
4. Do’a anak shalih

Tips perjalanan yang menyenangkan :
Kepada saudara-saudari penumpang yang mulia, diharapkan untuk mengikuti petunjuk yang tertuang di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya yang mulia; yang terpenting diantaranya adalah:
1. Taat kepada Allah, mencintai-Nya, takut kepada-Nya, serta mengesakan peribadatan hanya kepada-Nya
2. Mengikuti Nabi SAW. Dalam setiap perkara dan larangannya
3. Berhati-hati terhadap perkara-perkara syirik dan perkara-perkara Bid’ah
4. Senantiasa mengingat kematian
5. Sadar, Bahwa tidak ditemukan di negeri akhirat selain sorga dan neraka
6. Berbakti pada kedua orang tua
7 Makan dan minuman anda harus halal

Catatan :
Diharapkan untuk berhubungan dengan kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya yang mulia (gratis dan online). Barang bawaan yang diizinkan dan diperintahkan untuk diperbanyak adalah amal shalih. Kepada seluruh penumpang diharap bersiap-siap untuk perjalanan panjang ini.
---------------- 

Langkah Mengenal Diri Sendiri

Langkah pertama untuk mengenal diri sendiri ialah mengetahui diri itu tersusun dari bentuk-bentuk lahir (yang disebut badan atau jasad) dan bentuk-bentuk bathin (yang disebut qalbu atau jiwa). Yang dimaksud dengan Qalbu itu bukanlah yang segumpal daging yang berada disebelah kiri badan di bawah susu (yang dikatakan jantung). Tetapi ialah Roh suci dan berpengaruh dalam tubuh dan ialah yang mengatur jasmani dan segenap anggota badan. Dialah hakekat Insan (yang disebut diri yang sebenarnya diri). Dialah yang bertanggung jawab dan dia pulalah yang dipuji atau disiksa oleh Allah.

Untuk meneliti dan mengenal diri sendiri itu, maka jasad dapat dimisalkan suatu kerajaan, dan Roh sebagai rajanya yang berkuasa dan dialah yang mengatur jasmani. Adapun jasmani adalah sebagai kerajaan dalam bentuk Alamuasyahadah atau alam nyata.

Seluruh badan jasmani akan hancur binasa setelah mati, tetapi hakekat roh dan jiwa tidak akan mati, ia tetap tinggal dalam Ilmu Allah. Dan adapun Rohani/Jiwa adalah sebagai Raja dalam bentuk Alam ghaib, maksudnya bahwa Roh/Jiwa itu adalah ghaib, ia keadaannya tidak terpisah-pisah, tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tidak tentu tempatnya dalam suatu bagian tubuh, oleh karena itu maka setiap orang memerintahkan atas kerajaan kecil dalam dirinya sendiri. Sungguh benar sekali istilah yang menyebutkan bahwa "manusia itu adalah mikromos" atau dunia kecil dalam dirinya sendiri.

Sebagian orang berpendapat bahwa hakekat Roh atau Qalbu itu dapat dicapai oleh seseorang dengan memejamkan kedua matanya serta melupakan segalanya yang ada di sekitarnya, kecuali peribadinya. Dengan cara demikian akan dapat juga kilauan dari alam abadi kepada peribadinya (dalam mengenal dirinya). Tetapi bagaimanapun juga segala pertanyaan yang mendalam tentang hakekat Roh yang sesungguhnya, tidak diizinkan oleh Allah Yang Maha Esa. Didalam Al-Quran Allah berfirman :

"Mereka itu bertanya kepada Engkau Muhammad, tentang Roh, katakanlah bahwa Roh itu urusan Tuhanku, tidak kamu diberi pengetehuan melainkan sedikit saja". (Surah Isra 85)

Apabila seseorang bertafakkur atas dirinya sendiri, maka ia akan dapat mengetahui bahwa dirinya itu pada masa dahulunya itu "tidak pernah ada".

Firman Allah:
"Tidaklah manusia itu ingat bahwa kami menjadikannya dahulunya sedang ia belum ada suatu apapun".

Kemudian manusia itu akan mengetahui bahwa ia sebenarnya dijadikan dari setetes air mani yang tidak mempunyai akan sedikitpun, tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, kepada dan sebagainya. Dari sinilah manusia akan mengetahui dengan terang dan nyata, bahwa tingkat kesempurnaan yang ia dapat capai bukanlah ia yang membuatnya, karena sehelai rambutpun manusia itu tak akan sanggup membuatnya.

Dengan jalan fikiran tersebut diatas maka manusia itu dapat menemukan dirinya dalam kejadian yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kekuasaan dan kasih-sayangnya Tuhan yang menjadikan. Dan apabila manusia itu berfikir jauh maka ternyata ia didalam kehidupannya akan menghajatkan berbagai macam keperluan seperti: makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya yang kesemuanya itu telah tersedia lengkap di dalam muka bumi ini.

Disini manusia menjadi sadar akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang begitu besar dan luasnya. Demikianlah alam dunia ini yang diciptakan oleh Allah swt penuh dengan keajaiban-keajaiban rangka jasad sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaannya dan penuh pula dengan berbagai alat kelengkapannya yang dibuatnya sebagai tanda kasih sayangnya, guna berbagai keperluan hidup manusia, maka oleh karena itu manusia akan mengetahui bahwa Allah itu "ADA". Oleh karena itu benar-benar bahwa dengan penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi kunci bagi pengenalan Allah.

Demikianlah antara lain yang dikutip dalam kita Kimyaussaadah oleh Al-Ghazali.

Langkah Mengenal Allah

Bagian yang penting dalam mengenal Allah, yaitu datangnya dari perbuatan-perbuatan, kita mempelajari dan meneliti serta memikirkan keadaan diri sendiri, yang memberikan kepada kita kekuatan, kepandaian dan mencintai ciptaannya. Demikianlah alam dunia yang diciptakan penuh dengan keajaiban-keajaiban rangka jasad sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaannya sudah penuh pula dengan berbagai alat kelengkapan yang dibuatnya sebagai tanda kasih sayangnya guna berbagai keperluan hidup manusia, maka oleh karena itu manusia akan mengetahui bahwa Allah itu "ADA". Oleh sebab itu benar-benar bahwa dengan penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi kuncinya bagi mengenal Allah

Sifat-sifat manusia bukan hanya menjadi gambaran dari sifat-sifat Allah, tetapi juga ragam adanya jiwa manusia membawa ke-insyafannya kepada pengertian adanya Allah. Maksudnya bahwa kedua-duanya yaitu Allah dan Roh adalah ghaib, tidak terpisah-pisah, tidak terbilang, tidak berupa dan tidak berbentuk, tidak berwarna dan berukuran.

manusia mendapatkan kesukaran dalam menerima gambaran tersebut tadi yang menyebutkan seperti di atas, Tetapi kesukaran-kesukaran itu dirasakan oleh fikiran-fikiran itu sehari-hari seperti , marah, sakit, gembira dan cinta, kesemuanya itu merupakan faham fikiran dan tidak bisa diketahui oleh otak, oleh karena bentuknya dan ukurannya. Seperti halnya telinga tidak bisa mengenal warna, mata tidak bisa mengenal suara dan begitu pula dalam mengartikan kenyataan-kenyataanp pokok yakni Tuhan dan Roh, kita sendiri hanya dapat sampai pada batas-batas yang dapat dicapai oleh akal fikiran kita lebih dari itu. Akal fikiran tidak sanggup lagi memikirkannya sebegitu jauh, betapapun juga kita dapat melihat bahwa Allah itulah yang mengatur alam semesta dan ia adalah tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal bentuk dan ukuran, memerintah segenal perkara yang demikian keadaannya.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu mengenai "ROH" tidak mempunyai tempat tertentu dalam suatu bagian badan, tidak terpisah-pisah, tidak mengenal bentuk dan ukuran ia memerintahkan "JASAD".

Demikianlah Allah tidak mengenal ruang dan masa tidak mengenal bentuk dan ukuran, ia memerintahkan Alam semesta.

Itulah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar dan Maha Agung. Demikianlah antara lain kutipan dari Kitab "Kimyaussaadah" oleh Al-Ghazali.

Terima kasih telah membaca artikel kami yang berjudul: Identitas Manusia - Kenalilah Dirimu dan Pastikan Tujuan Hidupmu, jangan lupa ikuti website kami dan silahkan bagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat.

Pengalaman adalah Guru Terbaik. Oleh sebab itu, kita pasti bisa kalau kita terbiasa. Bukan karena kita luar biasa. Setinggi apa belajar kita, tidahlah menjadi jaminan kepuasan jiwa, yang paling utama seberapa besar kita memberi manfaat kepada sesama.