Ikuti Program Tadarus di Group WhatsApp Penjaga Tradisi Sunnah, dengan periode setiap 15 hari sekali. Bergabung

Gelar Sayyidah Fatimah Binti Rasulillah SAW1.        Haura Insiyah
Artinya bidadari berbentuk manusia

2.        Manshuroh
-            Yang memperoleh pertolongan
-            Nama ini yang paling terkenal di langit (Jibril as memanggil dg nama ini)

3.        Az-Zahra'
-            Terang benderang.
-            Karena ketika beliau masuk ke mihrabnya beribadah dan bermunajat kepada Allah, cahayanya menerangi penghuni langit seperti bintang-bintang yang menerangi penghuni bumi.

4.        As-Siddiqoh
-            Yang paling jujur.
-            Sama sekali tidak pernah berbohong Rasul saw:
-            Fatimah adalah sebahagian daripada diriku (semua yang ada Rasul saw, dimiliki oleh Fatimah ra.), siapa yang buat beliau marah, yakni membuatku marah

5.        Al-Mubarokah
-            Yang membawa barakah
-            Setiap apa yang disentuh oleh Fatimah ra. membawa barakah.

6.        At-Thahiroh
-            Suci.
-            Fatimah telah disucikan oleh Allah swt.

7.        Zakiyyah
-            Bersih, indah dan harum.

8.        Ar-Rodhiyyah
-            Yang menerima seluruh ketentuan Allah swt. dan tidak pernah menolak.

9.        Mardhiyyah
-            Memperoleh keredhaan dan kerelaan daripada Allah swt.

10.    Al-Batul
-            Yang terputus daripada dunia.
-            Beliau hanya fokus kepada Allah swt. dan akhirat.
-            Fatimah ra. tidak pernah melihat sesuatu kecuali Allah swt. -Fatimah ra. tidak pernah datang haidh dan nifas.

11.    Al-Haniah
-            Yang sangat lemah lembut.

12.    Haura'
-            Bidadari.
-            Rasul saw. Fatimah ra. putriku adalah bidadari manusia, setiap kali aku merindui syurga, aku akan mencium Fatimah ra. -Surah Ad-Dahr/Al-Insan, turun untuk memuji keluarga Fatimah ra. ketika mereka menginfakkan makanan mereka untuk orang miskin, anak yatim dan tawanan.

13.    Sayyidatun Nisa'

-            Sayyidatun Nisa Il 'Alamin, Sayyidatun Nisai Ahlil Jannah dan Sayyidatun Nisail Mukminin -> Penghulu seluruh wanita. Ummul Hasanain -Ibu dr Sydina Hasan dan Sydina Husain RA.
Baca juga :

Posting Komentar

© 2011 - elzeno.id ‧ All rights reserved. Developed by House Shine